Çevre Maliyetleri Desteği (Belgelendirme Desteği)

Uluslararası pazarlarda imalat ve yazılım sektörünün rekabet gücünün arttırılması ve çevre, kalite ve insan sağlığına yönelik teknik mevzuata uyum sağlanabilmesini teminen akredite edilmiş kurum ve/veya kuruluşlardan alınacak kalite, çevre belgeleri ile insan can, mal emniyeti ve güvenliğini gösterir işaretlere ilişkin harcamaların belirli bir bölümü Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu’ndan karşılanmaktadır.

Yararlananlar
Türkiye’de ticari ve sınai faaliyette bulunan veya tarım ya da Yazılım sektörlerinde iştigal eden şirketler,  Dış Ticaret Sermaye Şirketleri (DTSŞ) ile Sektörel Dış Ticaret Şirketleri (SDŞ)
Destek Oranı
%50
Desteğin Kapsamı:
  • ISO 9000 Serisi 
  • ISO 14000 
  • CE İşareti 
  • Uluslararası Nitelikteki Diğer Kalite ve Çevre Belgeleri 
  • ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetimi Sistemi Belgeleri 
  • Tarım Ürünlerine İlişkin Belgelendirme İşlemleri ve Olumlu Sonuçlanmak Kaydıyla Laboratuvar Analiz Raporlarının alımına   yönelik olarak yapılan belgelendirilmiş harcamalarının belge ve/veya analiz başına % 50 oranında ve en fazla 25.000 ABD  Doları’na kadar desteklenmesini kapsamaktadır.
*** Harcamaların belgelendirilmiş olması ve akredite edilmiş kuruluşlardan alınması gerekmektedir.