Coğrafi İşaret Tescil İşlemleri

Coğrafi işaret; belirgin bir niteliği, ünü veya diğer özellikleriyle kökenini bulunduğu bir yöre, alan, bölge veya ülke ile özdeşleşmiş bir ürünü gösteren işarettir. Örneğin; Anzer Balı, Van Otlu Peyniri ve Maraş Dondurması gibi .Coğrafi işarete konu ürünün üreticisi olan gerçek veya tüzel kişiler, tüketici dernekleri ve coğrafi yöre ile ilgili kamu kuruluşları tarafından yaptırılabilmektedir.