Eğitim ve Danışmanlık Yardımı Desteği

Türkiye’de sınai ve/veya ticari faaliyette bulunan şirketler ile yazılım sektöründe faaliyet gösteren şirketlerin çalışanlarının kalite, verimlilik, yönetim teknikleri, tasarım, uluslararası pazarlama vb. ile dış ticaret işlemleri  konusundaki  eğitim  giderleri  ile  bu konularda alınacak danışmanlık hizmetlerine ilişkin giderlerin ve ülkemizde düzenlenen tasarım yarışmalarında dereceye giren tasarımcıların, tasarım konusunda yurt dışı eğitim giderlerinin Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonundan (DFİF) karşılanması amaçlanmaktadır.


Yetkili Kuruluş
Dış Ticaret Müsteşarlığı
Yararlanan Firmalar
Sınai ve/veya ticari faaliyette bulunan şirketler, yazılım sektöründe iştigal eden şirketler ile tasarımcılar
Destek Süresi
Eğitim: Program bazında azami 6 ay ve 80 saat, Danışmanlık: En fazla 3 yıl, Tasarım: En fazla 1
Destek Oranı
Eğitim % 70; Danışmanlık % 50; Tasarım % 100


Desteğin Kapsamı

  • Şirketlerin yıllık toplam 25.000 ABD dolarını aşmamak üzere, program bazında süresi 6 (altı) ayı ve 80 saati geçmeyen yurt içi eğitim giderlerinin % 70’i desteklenir.
  • Şirketlerin, almış oldukları danışmanlık hizmetlerine ilişkin giderleri, % 50 oranında ve yıllık toplam 50.000 ABD Dolarını aşmamak kaydıyla desteklenir.
  • Destek kapsamına alınan tasarımcının, eğitime ilişkin giderlerinin %100’ü ile eğitime gönderilecek tasarımcıların, aylık 1.500 ABD Dolarını aşmamak kaydıyla, yaşam giderleri en fazla 1 (bir) yıl süresince desteklenir