Entegre Devrelerin Topografyasının Korunması İşlemleri

Entegre devrelerin korunması ile ilgili işlemler Türk Patent Enstitüsü tarafından yapılmaktadır. Entegre devreler sanayi ortamında çamaşır makinası, saat, bilgisayar, TV vs gibi ürünlerin üretiminde kullanılan entegre devrelerin taklit edilmesi ve çalınması oldukça basit yöntemlerle gerçekleştirilebilir. Örneğin; Bir devrenin taklidi son sadece ucuza mal olduğundan, bunların korunması için özel yasa ve düzenlemelere ihriyaç duyulmuştur.


Entegre Devreler 

Elektronik bir fonksiyonu yerine getirmek üzereen az biri elektriği iletme özelliğine sahip (yarı iletken materyal) birden çok katmanın meydana getirdiği devrelerdir.


Yarı İletken Materyaller 

Silikon, germanium, selenium, gallium arsenid gibi elektriği iletme özelliği olan materyallerdir.


Yarı İletken Ürünlerin Topografyaları ( layout designs yada katman tasarımı ) 

Silikon, germanium,selenium, gallium arsenid gibi elektriği iletme özelliği olan materyallerin kullanıldığı entegre devrelerin tasarımıdır.