İhracata Yönelik Devlet destekleri

İhracata Yönelik olarak belirlenen devlet destek ve yardımları İlgili Müsteşarlıkça AB ve GATT normlarına uygun olarak gerçekleştirilmektedir. Ülkemizde devlet desteği uygulamaları, 27/12/1994 tarihli ve 94/6401 sayılı İhracata Yönelik Devlet Yardımları Kararı kapsamında, prensip olarak gelişmiş ve batılı ülkelerin uygulamalarına paralel bir şekilde ve “bir faaliyetin yapılması” şartına bağlı olarak gerçekleştirilmektedir.