İstihdam Yardımı Desteği
Sektörel Dış Ticaret Şirketi unvanını haiz firmaların münhasıran dış ticarete ilişkin işlemlerini yürütmek üzere konusunda tecrübeli ve yüksek öğrenimli yönetici ve eleman istihdamının sağlanması amaçlanmaktadır.

Başvuru Mercii
DTM ( İhracat Genel Müdürlüğü )
Yararlananlar                              
SDŞ
Destek Oranı
%75
Desteklenecek Eleman Sayısı
1 Yönetici & 2 Eleman
Destek Süresi  
1 yıl ( azami )

Desteğin Kapsamı
İstihdam yardımı kapsamında, yönetici/eleman/elemanların aylık brüt ücreti en fazla % 75 oranında karşılanacaktır.
  • Yıllık destek miktarı yönetici için 18.000 ABD Doları,
  • Her bir eleman için 9.000 ABD Doları karşılığı TL tutarını geçemez.