Kırsal Kalkınma Yatırımlarının desteklenmesi

TARIM BAKANLIĞI KIRSAL KALKINMA YATIRIMLARININ DESTEKLENMESİ (9.ETAP) PROGRAMI

Programın amacı, doğal kaynaklar ve çevrenin korunmasını dikkate alarak, kırsal alanda gelir düzeyinin yükseltilmesi, tarımsal üretim ve tarıma dayalı sanayi entegrasyonunun sağlanması için küçük ve orta ölçekli işletmelerin desteklenmesi, tarımsal pazarlama altyapısının geliştirilmesi, gıda güvenliğinin güçlendirilmesi, kırsal alanda alternatif gelir kaynaklarının oluşturulması, toplu basınçlı sulama sistemlerinin geliştirilmesi, yürütülmekte olan kırsal kalkınma çalışmalarının etkinliklerinin artırılması ve kırsal toplumda belirli bir kapasitenin oluşturulmasıdır. 


YATIRIM KONULARI

YATIRIM KONUSU

HİBEYE ESAS PROJE TUTARI (TL)

DESTEK VERİLECEK İLLER

I) Bitkisel Ürün Işlenmesi, Paketlenmesi Ve Depolanmasına Yönelik Yatırımlar

  

Yaş meyve sebze tasnif, paketleme ve depolama*

 

3.000.000

 

39 İL**

Tohum işleme, paketleme ve depolama

3.000.000

81 İL

Diğer bitkisel ürün işlenmesi, paketlenmesi ve depolanmasına yönelik yatırımlar

1.000.000

81 İL

II) Hayvansal Ürün Işlenmesi, Paketlenmesi Ve Depolanmasina Yönelik Yatırımlar

Hayvansal ürün işlenmesi, paketlenmesi ve depolanması

3.000.000

39 İL**

Ham deri işlenmesi

 

 

3.000.000

81 İL

III) Su Ürünleri Işlenmesi, Paketlenmesi Ve Depolanmasi

3.000.000

39 İL**

IV) Alternatif enerji kaynakları kullanan yeni sera

3.000.000

81 İL

V) Alternatif enerji kaynaklarından jeotermal ve biyogazdan ısı ve/veya elektrik üreten tesisler ile güneş ve rüzgar enerjisinden elektrik üreten tesislerin yapımına yönelik yeni tesisler

3.000.000

81 İL

VI) Çelik silo

1.000.000

81 İL

VII) Soğuk hava deposu

1.000.000

81 İL

VIII) Hayvansal orjinli gübre işlenmesi, paketlenmesi ve depolanması

2.000.000

81 İL

IX) Tarımsal üretime yönelik modern sabit yatırımlar

Büyükbaş

1.500.000

39 İL**

Küçükbaş

 

1.000.000

Kanatlı

 

1.000.000

Kültür balıkçılığı

 

1.000.000

Kültür mantarcılığı

1.000.000

Yararlanıcılar

  • Gerçek kişiler,
  • Tüzel Kişiler (Kolektif şirket, limited şirket ve anonim şirketler)
  • Tarımsal amaçlı kooperatifler, birlikler ile bunların üst örgütleri.


*Kuruluş tüzüklerinde/ana sözleşmelerinde belirtilen çalışma konuları ile ilgili yatırım yapmak şartıyla başvurabilir.


Uygulama İlleri

Tüm Türkiye.(81 il)


  • Proje Kaynaklarından Karşılanabilecek Giderler
  • İnşaat işleri alım giderleri.
  • Mal, makine, ekipman ve malzeme alım giderleri.