KNOW- HOW İşlemleri

Herhangi bir üründen, yada yöntemden en kolay, yada en verimli biçimde yararlanmayı sağlayan bilgiler `Know-how` veya `ticari sır` olarak değerlendirilmektedir. Patentle bağlantılı olan bir ek ticari sır, gizli bilgileri içeriyor ise anlaşmadaki ticari sırın saklanma süresi patentin süresi ile özdeş olur. Ticari ek sır, eğer kendi başına bir ticari kazanç kaynağı olarak gizli tutularak önlemler alınırsa, ilgili koşullar gereği buna olanak sağlandığı sürece `ticari sır` sonsuza kadar saklanır.

Türkiye`de know-how veya ticari sırlarla ilgili açıklanmamış bilgilerin korunması, Türk Ticaret Kanunu ve Borçlar Kanunu gibi genel hükümler çerçevesinde sağlanmakta ve gerektiğinde ceza davaları kapsamında da görülmektedir.

Avrupa Birliği, ticari sırların fikri hak konusu olarak Birlik düzeyinde korunmasını düzenleyen bir mevzuat hazırlamamış, bu alandaki korumayı her üye ülkenin iç hukukuna bırakmıştır.