Patent ve Faydalı Model Tescil işlemleri

Patent, teknolojinin bilinen sınırlarını aşan sanayiye uygulanabilen daha önce kamuya sunulmamış olan orijinal bir buluştur. Firmalar geliştirdikleri yeniliklerin geleceğini patent ile koruyabilirler.


Bir Buluşun Patent ile korunabilmesi için;

 1. Yenilik, 
 2. Tekniğin biline durumunun aşılması, 
 3. Sanayiye uygulanabilir olma,

Özelliklerini taşıyor olması gerekmektedir. Patent isteme hakkı, buluşu yapana veya onun haleflerine ait olup, başkalarına devri mümkündür. Buluş birden çok kişi tarafından birlikte gerçekleştirilmişse, Patent isteme hakkı, taraflar başka türlü kararlaştırmamışsa bunlara müştereken ait olur.

Aynı buluş birbirinden bağımsız birden çok kişi tarafından aynı zamanda gerçekleştirilmişse, Patent isteme hakkı, daha önce başvuru yapana veya diğerine göre rüçhan hakkı olana aittir.Patent almak için ilk başvuran kişi, aksi sabit oluncaya kadar, Patent isteme hakkının sahibidir.


Patentten doğan hakkın kapsamı 

Patent hakkı sahibi, buluşun yeri,teknoloji alanı ve ürünlerin ithal veya yerli üretim olup olmadığı konusunda herhangi bir ayırım yapmaksızın patent hakkından yararlanır. Patent sahibinin, üçüncü kişiler tarafından izinsiz olarak aşağıdakilerin yapılmasını önleme hakkı vardır. 

Patent konusu ürünün üretilmesi ,satılması,kullanılması,ithal edilmesi ve bu amaçlar için kişisel ihtiyaçtan başka herhangi bir nedenle elde bulundurulması, 

Patent Konusu olan bir usulün kullanılması, 

Kullanılmasının yasak olduğu bilinen veya bilinmesi gereken usul patentinin kullanılmasının üçüncü kişiler tarafından başkalarına teklif edilmesi. 

Patent konusu usul ile doğrudan doğruya elde edilen ürünlerin satışa sunulması, kullanılması veya ithal edilmesi bu amaçlar için kişisel ihtiyaçtan başka herhangi bir nedenle olursa olsun elde bulundurulması


Türkiye’deki Patent Başvuruları

 1. İncelemesiz Patent. (7 yıl süreyle koruma sağlamaktadır)
 2. İncelemeli Patent.(20 yıl süre ile koruma sağlamaktadır)
 3. Faydalı Model.(10 yıl süre ile koruma sağlamaktadır)


Patent Başvurusu İçin Gerekli Belgeler

 1. Başvuru dilekçesi.
 2. Buluşu açıklayan tarifname.
 3. Patent ile korunması istenen buluşun unsurlarını belirten istemler.
 4. Tarifnamede, istem veya istemlerde atıf yapılan resimler.
 5. Buluşu anlatan özet.
 6. Vekâletname.