RoHS Belgesi

Çevre ve insan sağlığının korunması amacıyla; elektrikli ve elektronik eşyalarda bazı zararlı maddelerin kullanımının sınırlandırılması, bu sınırlandırılmalardan muaf tutulacak uygulamaların belirlenmesi, elektrikli ve elektronik eşyaların ithalatının kontrol altına alınmasına dair idari, hukuki ve teknik esasları düzenleyerek elektrikli ve elektronik eşya atıklarının çevreyle uyumlu şekilde geri kazanılması ve bertaraf edilmesine ilişkin usul ve esasları düzenleyen yönetmelik kapsamında alınması gereken belgedir.

 

RoHS programı, üreticilere, perakendecilere ve tedarikçilere global ve ulusal olarak yasaklanmış maddeler kanununa uygunsuzluğu tadil etmede yardım eder.

 

RoHS direktifi; Ev cihazları, Bilgi teknolojisi ve telekomünikasyon teçhizatı, Tüketici elektroniği, Aydınlatma montajı, Elektrikli aletler, Oyuncaklar, Spor ve boş zaman teçhizatı, Otomatik satış makineleri, Filaman lambalar ürünleri için geçerlidir.