Tahribatsız ve Tahribatlı Muayene Çalışmaları

PQR - WQT Test Parçalarının Tahribatsız ve Tahribatlı Muayene Çalışmaları

 

 İşletmelerde yapılacak olan PQR - WQT testlerine aşağıda belirtilen gerekli tüm tahribatlı ve tahribatsız test çalışmalarının yapılması.

   

- Eğme Deneyi

- Çekme Deneyi

- Çentik Darbe Deneyi

- Sertlik Deneyi

- Makro Deneyi  

- Plaka veya Boru  UT

- Plaka veya Boru RT 

- Plaka veya Boru – MT veya PT

 

 

Kaynaklı İmalat Gözetim Çalışmaları, Ultrasonik ve Radyografik Test Hizmetleri

 

1. Gerçekleştirilecek kaynaklı imalat ve kaynak tadilat çalışmalarına imalatın çeşitli aşamalarında nezaret edilerek gerekli yönlendirmelerin yapılması,

2. Kullanılan malzeme gruplarına uygun olarak kaynak prosedürlerinin (WPS) gözden geçirilmesi,

3. Kaynakçı sertifikalarının gözden geçirilmesi (WPQ),

4. Malzemelerin sertifikalarının kontrolü,

5. Kaynak görsel muayeneleri (fit-up aşamasından kaynak imalatın tamamlanmasına kadar),

6. Teknik şartname kapsamında belirlenen yöntemlerde ve tespit edilen oranlarda tahribatsız muayenelerin gerçekleştirilmesi,

7. Kontrol çalışmalarının raporlanması.