TSE veya TSEK Belgeleri

İşletmelerin üretimde kullandığı hammadde, cihaz, makina, araç ve gereçler ile ürünlerin TSE (Standartlara Uygunluk Belgesi)) veya TSEK (Kalite Yeterlik Belgesi) alması işletmelerinize yurt içindeki ve yurt dışındaki raporlarda büyük fırsatlar ve avantajlar sağlamaktadır. 

Türk Standartları Enstitüsü TS Standartı yayınlanmış ürünlere TSE Belgesi TSE standartı yayınlanmamış ürünlere ise TSEK Kalite Yeterlik Belgesi vermektedir.

 

Standartlar; Ekonomik Fayda Sağlamak Üzere Belirli Kararların Oluşmasını Ve Kuralların Uygulanmasını; Uygulama Sürecinde İse Üreticiye, Ekonomiye, Ve Tüketiciye Olumlu Bir Çok Faydalar Sağlaması İşlemleridir.

 

Gerekli Belgeler

  1. İmza Sirküleri
  1. Vergi Levhası, Oda Kayıt Belgesi,
  1. Kuruluş Ticaret Sicil Gazetesi
  1. Marka Tescil Belgesi veya Müracaat Yazısı