Turizm Deneme İşletme Belgesi

Müşteri kullanımına hazır hale getirilmiş tesisin Turizm Tesisleri Yönetmeliğine ve varsa projesine uygunluğunu belgeleyen ,tesisin deneme işletmesine açılması iznini içeren belgedir.

 

Belge Alımında Başvurulacak Merci

Turizm Yatırımı belgeli bir tesisin yatırımının tamamlanıp işletmeye hazır olması durumunda ya da Turizm Yatırımı belgesi almadan doğrudan Turizm Deneme İşletmesi Belgesi alınması istendiğinde Turizm Tesisleri Yönetmeliğinin öngördüğü bilgi ve belgelerle Turizm deneme İşletmesi Belgesi talebi ile yazılı olarak Turizm Bakanlığına başvurulması gerekmektedir.

 

Belgenin Amacı ve Yararları

Turizmi teşvik kapsamında tesisin Turizm Tesisleri Yönetmeliğine ve varsa projesine uygunluğunu belgeleyen ve tesisin deneme işletmesine açılması iznini içeren bir belgedir.Yatırım belgeli hiçbir tesis ,Turizm Deneme İşletmesi Belgesi olmadan işletmeye açılamaz.Turizm Deneme İşletmesi Belgesi ile turizm tesislerinin işletmeye açılması kolaylaşmaktadır.Ayrıca teşvik tedbirleri ile istisna,muafiyet ve haklardan yararlanmayı sağlar.