Turizm İşletme Belgesi

Turizm deneme işletmesi veya kısmi deneme işletmesi belgeli tesislerde ALTI AY İÇİNDE veya BELGE SAHİBİ TARAFINDAN BAKANLIĞA BAŞVURULMASI halinde Sınıflandırma Komisyonunca yapılan sınıflandırma çalışmaları sonucu düzenlenen ve/veya sınıfın gerektirdiği zorunlu üniteleri kullanıma hazır hale getiren tesislere verilen belgedir.

 

Belge Alımında başvurulacak Merci

Turizm Tesisleri yönetmeliğinin uygulanmasına ilişkin tebliğde belirtilen bilgi ve belgelerle Bakanlığa başvurulur.

 

Belgenin Amacı ve Yararları

Turizmi teşvik kanunu ve diğer mevzuatta yer alan teşvik tedbirleri ile istisna,muafiyet ve haklardan yararlanmayı sağlamaktadır.