Yat Limanı (Marina) Yatırım Belgesi

Gerçek ve tüzel kişiler bakımından tesisin hizmet nitelikleri ve diğer tüm unsurlar Turizmi Teşvik kanununa ve Yat Turizmi Yönetmeliğine uygun olmak kaydıyla yat limanı işletmeciliği için alınması gerekli bir ön belgedir.

 

Belge Alımında Başvurulacak Merci

Turizm Teşvik Kanunu ile Yat Turizmi Yönetmeliğinde belirlenen bilgi ve belgelerle Turizm Bakanlığı`na müracaat edilir.

 

Belgenin Amacı ve Yararları

Yat limanı işletme belgesi alınmasında ön basamak oluşturmaktadır.Ayrıca Turizmi Teşvik Kanunu kapsamında teşvik tedbirleri ile istisna,muafiyet ve haklardan yararlanma imkanı sağlar.