Yönetim Danışmanlığı

Yönetim danışmanlığı belirtilen başlıklar altında eğitim şeklinde verilmektedir. 

 

-  SWOT Analizi

-  Stratejik Planlama ve Hedefler

-  Kurumsallaşma

-  Kriz Yönetimi

-  Aile Şirketlerinde Yönetim ve Fonksiyonları

-  Aile Şirketlerinin Sorunları ve Çözümleri

-  Organizasyon ve Yeniden Yapılandırma

-  Süreç Yönetimi - Sistem Mühendisliği

-  Prodüktivite & Rantabilite

-  Kritik Kontrol Noktaları ve Denetim

-  Satınalmada Tedarikçi Seçimi

-  Zaman Yönetimi

-  Toplam Kalite Yönetimi

-  Kalite Politikası - Sürekli İyileştirme

-  Ürün Geliştirme

-  Belgelendirme

-  Yatırım Planlaması & Araçları

-  İnsan Kaynakları Planlaması

-  Performans Değerlendirme

-  İşe Alma ve Görev Tanımı oluşturma.