Yurtdışında Ofis-Mağaza Açma, İşletme ve Marka Tanıtım Desteği

Yurtdışı Onay Merci
Ticaret Müş./Ataşeliği veya Kons.
Yetkili Kuruluş
Dış Ticaret Müsteşarlığı
Başvuru Mercii
İhracatçı Birlikleri
Başvuru süresi
6 ay
Yararlananlar
Türkiye’de yerleşik, sınai/ticari veya ticari faaliyette bulunan firmalar, SDŞ’ler, DTSŞ’ler ve yazılım sektöründe iştigal eden şirketler.
Desteğin Kapsamı:
I.   Mağazaların Desteklenmesi

•  Sınai/Ticari veya yazılım şirketleri ile DTSŞ’ler : 

    * Demirbaş ve dekorasyon giderleri, % 50 oranında ve en fazla 40.000 $ 

    * Kira giderleri, % 50 oranında ve yıllık en fazla 80.000 $ 

•  Ticari şirketler : 

    * Demirbaş ve dekorasyon giderleri, % 50 oranında ve en fazla 30.000$ 

    * Kira giderleri, % 50 oranında ve yıllık en fazla 60.000 $ 

•  SDŞ’ler : 

    * Demirbaş ve dekorasyon giderleri, % 60 oranında ve en fazla 60.000 $, 

    * Kira giderleri, % 60 oranında ve yıllık en fazla 120.000 $.

II.  Ofis ve Showroomların Desteklenmesi 

•  Sınai/Ticari veya yazılım şirketleri ile DTSŞ’ler : 

    * Demirbaş ve dekorasyon giderleri, % 50 oranında ve en fazla 25.000 $ 

    * Kira giderleri, % 50 oranında ve yıllık en fazla 50.000 $ 

•  Ticari şirketler: 

    * Demirbaş ve dekorasyon giderleri, % 50 oranında ve en fazla 20.000 $ 

    * Kira giderleri, % 50 oranında ve yıllık en fazla 40.000 $ 

•  SDŞ’ler : 

    *Demirbaş ve dekorasyon giderleri % 60 oranında ve yıllık en fazla 30.000 $ 

    * Kira giderleri, % 60 oranında ve yıllık en fazla 60.000 $ 

III.  Depoların Desteklenmesi 

•  Sınai/Ticari veya yazılım şirketleri ile DTSŞ’ler: 

    * Demirbaş giderleri, % 50 oranında ve en fazla 25.000 $ 

    * Kira ve/veya hizmet giderleri, % 50 oranında ve yıllık en fazla 50.000 $ 

•  Ticari şirketler: 

    * Demirbaş giderleri, % 50 oranında ve en fazla 20.000 $ 

    * Kira ve/veya hizmet giderleri, % 50 oranında ve yıllık en fazla 40.000 $ 

•  SDŞ’ler : 

    * Demirbaş giderleri, % 60 oranında ve en fazla 30.000 $ 

    * Kira ve/veya hizmet giderleri, % 60 oranında ve yıllık en fazla 60.000 $ 

IV. Tanıtım Faaliyetlerinin Desteklenmesi 

•  Yurtdışı birimi bulunan; 

    * DTSŞ ve SDŞ’lerin ürünleriyle ilgili olarak yurtdışında gerçekleştireceği reklam, tanıtım ve pazarlama giderleri, % 50 oranında ve yıllık en fazla 300.000 $ 

    * Yurtiçi marka tescil belgesine sahip şirketlerin ürünleriyle ilgili olarak yurtdışında gerçekleştireceği reklam, tanıtım ve pazarlama giderleri, % 50 oranında ve yıllık en fazla 150.000 $ 

    * Yurtiçi marka tescil belgesi bulunmayan şirketlerin Türk ürünleriyle ilgili olarak yurtdışında gerçekleştireceği reklam, tanıtım ve pazarlama giderleri, % 50 oranında ve yıllık en fazla 75.000 $ 

•  Yurtdışı birimi bulunmayan ancak yurtiçi ve tanıtım yapacağı ülkede marka tescil belgesine sahip; 

    *DTSŞ, SDŞ ve şirketlerin ürünleriyle ilgili olarak yurtdışında gerçekleştireceği reklam, tanıtım ve pazarlama giderleri % 50 oranında ve yıllık en fazla 50.000 $ 

V. Yurtdışı Marka Tescil Faaliyetlerinin Desteklenmesi 

•  DTSŞ, SDŞ ve şirketlerin; 

•  Yurt içi marka tescil belgesine sahip oldukları markalarının yurtdışında tescili ve korunmasına ilişkin giderleri, % 50 oranında ve yıllık en fazla 20.000 $ 

•  DTSŞ, SDŞ ve şirketler; 

    * Kira ve/veya hizmet giderleri desteğinden her bir birim için en fazla üç yıl süresince yararlandırılır. Şirketler en fazla 7, DTSŞ ve SDŞ’ler en fazla 15 adet yurtdışı birimi için desteklenmektedir